babyscreening.dk
     ...hørescreening af nyfødte

 

Velkommen til babyscreening.dk

Vi vil her give jer den viden I har brug for, både før, under & efter hørescreeningen.

Hvert år fødes ca. 100 børn i Danmark med et dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab og ca.150 børn med et ensidigt høretab. Herhjemme er høretabet hos disse børn hidtil  først blevet erkendt omkring 1½-års alderen,selvom der har været udført screening af risikobørn. I Finanslovsaftalen for 2004 blev det derfor vedtaget at gennemføre hørescreening af alle nyfødte i en to-årig periode,så behandlingen kan startes tidligere.

Dette projekt blev i 2007 gjort permanent.

Det er i flere undersøgelser vist, at behandling af høretab skal være iværksat senest, når barnet er 6 måneder gammelt. Da der kan gå op til 3 måneder med kontrolmålinger og optimal tilpasning af hørehjælpemidler, bør børn med medfødt høretab være endeligt diagnosticeret, inden de er 3 måneder gamle.

Der er igennem de seneste år udviklet pålidelige, håndbårne apparater, der muliggør screening af store populationer. Apparaterne kan betjenes af personale uden særlige sundhedsfaglige forudsætninger, der kræves blot et kursus og en kort oplæring. Flere lande, bl.a. flertallet af stater i USA og 6-8 europæiske lande, har derfor indført screening for medfødt høretab.